Op woensdag 6 juli 2015 werd door de leerlingenraad van de Rooms Katholieke Joannesschool in Naaldwijk een prachtige  cheque overhandigd aan de stichting ALS Westland van € 6.448,17!!  Alle 265 leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 deden op vrijdag 5 juni j.l. mee aan een sponsorloop. Het was een extreem warme middag maar het enthousiasme was er niet minder door. Onder vrolijke muziek werd begonnen met een warming up waarna de sponsorloop van start ging.

De Joannesschool heeft speciaal voor goede doelen een leerlingenraad samengesteld uit de groepen 5, 6,7 en 8. Deze leerlingen hebben het hele idee van de sponsorloop ontwikkeld en uitgewerkt. Zo mochten alle groepen een goed doel naar voren brengen en presenteren. Uiteindelijk hebben alle leerlingen mogen stemmen en is ALS als goed doel gekozen. Ook hebben de leerlingen zelf een sponsorformulier ontwikkeld waarmee zij langs de deuren gingen en ook familie, vrienden en buren vroegen om hen te sponsoren .

Na afloop van de sponsorloop was er een bakmarkt op het schoolplein waar alle ouders en enthousiaste supporters een drankje konden kopen met zelfgebakken taarten en cake, gemaakt door de leerlingen zelf. Wat een fantastisch initiatief en wat een geweldige opbrengst! De stichting ALS Westland bedankt alle leerlingen, het team en de ouderraad van de Joannesschool voor hun grote inzet om deze sponsorloop voor ALS mogelijk te maken. En natuurlijk ook een woord van dank aan al die ouders, opa’s en oma’s en iedereen die zo enthousiast de leerlingen hebben gesponsord. Het was een zeer  geslaagde en gezellige dag met een prachtige opbrengst die besteed zal worden aan belangrijk onderzoek naar deze zeer  ernstige ziekte.