Tijdens de nieuwjaars-bijeenkomst van de Stichting ALS Westland is donderdagavond 17 januari  het definitieve eindbedrag bekend gemaakt van de 3e editie van A Local Swim Westland 2018. Alle 700 zwemmers  hiervoor uitnodigen zou een happening op zich worden dus heeft de organisatie besloten om een mooie afvaardiging uit te nodigen bestaande uit de top 10 van de teams, de top 10 van de individuen, de ‘gouden badmutsen’ ofwel de mensen die voor de 3e keer meededen, de vrijwilligers, de partners van de swim en delegaties van sponsoren en entertainment langs de route. In de Olsthoorn Ranch waren 160 personen aanwezig.

Nadat presentator  Rob Veenman iedereen van harte welkom heette, gaf hij het woord aan Linda Slaghuis, voorzitter van ALS Westland. Zij opende de avond en ging als eerste terug naar 17 januari 2009. Op de dag af, precies 10 jaar geleden,  werd de oprichting van de vrijwilligersgroep ALS bekend gemaakt  en de eerste acties die zij dat jaar van plan waren.  Zij uitte grote dankbaarheid aan iedereen die de Stichting de afgelopen jaren een warm hart toegedragen heeft.

Daarna luisterde men aandachtig naar het boeiende verhaal  en de uitleg van de heer Jan Veldink, hoogleraar neurologie en neurogenetica van het ALS Centrum in het UMC in Utrecht,  over de onderzoeksprojecten waarin gezocht wordt naar de oorzaak en oplossing van ALS.  Veldink vertelde een stuk historie en noemde onder andere de bevindingen van Project MinE, een groot genetisch onderzoek waaraan ALS Westland ook belangrijke bijdragen geleverd heeft.  Uit de opbrengst van de swim wordt nu onder andere bijgedragen aan ALS-on-a-chip, een onderzoeksproject dat een flinke stap vooruit kan worden voor het ALS-onderzoek.

Er waren ook meerdere projecten gekozen die zich inzetten voor de kwaliteit van zorg en leven van ALS-patiënten. Zo overhandigde onder andere Lenie Scheffers  een cheque aan de Stichting Vaarwens die ernstig zieke mensen en hun familie en vrienden een compleet verzorgde vaardag aanbiedt en uit handen van Mariska Bransen ontving de Stichting ALS op de Weg een cheque. Zij overbruggen wachttijden voor elementaire hulpmiddelen of hulpmiddelen die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

In totaal worden 13 projecten ondersteund die terug te lezen zijn op de website van de stichting, via deze link. Gorrit-Jan Blonk, directeur van de Stichting ALS Nederland bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren voor het prachtige resultaat. Team de Malle Pietjes zorgden ervoor dat het bedrag op de valreep nog verhoogd kon worden. Het liet velen niet onberoerd toen de eindcheque van € 653.000 werd omgedraaid.