Eerste BoereGoed kasasperges aangeboden aan de stichting ALS.

Afgelopen woensdag 23 maart zijn de eerste BoereGoed kasasperges officieel overhandigd aan Jeanet van Holsteijn. Jeanet, zelf ALS patiënte mocht de asperges in ontvangst nemen voor de stichting ALS. De kasasperges werden door BoereGoedpartners Verkade Klimaat en PDI overhandigd om aandacht te vestigen op de opening van het BoereGoed oogstseizoen en daarnaast op het belang van het doel van deze stichting. Maar het mooiste deel volgde nog, in de vorm van een cheque ter waarde van € 2.000,- geschonken door beide BoereGoedpartners en BoereGoed zelf!

ALS Westland
Stichting ALS Westland organiseert sinds 2008 allerlei activiteiten, met als doel ALS-patiënten en hun naasten te steunen en om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek om deze verschrikkelijke zenuwspierziekte een halt toe te roepen. Regelmatig ziet de stichting mooie donaties binnenkomen via bedrijven en particulieren.

Kasasperges
Het ´witte goud´ van BoereGoed, werd de afgelopen ruim 20 jaar op verschillende plaatsen in het Westland en in Midden Delfland geteeld. Inmiddels wordt er slechts nog op kleine schaal geteeld in de nieuwe Buurtkas aan de Baakwoning in Naaldwijk. BoereGoed is tevens de samenwerking aangegaan met één van de beste kas-asperge telers van Nederland; Van Beek in Terheijden (Noord Brabant), omdat de vraag naar kas-asperges in het Westland altijd erg groot is.

Buurtkas

De BoereGoed Buurtkas aan de Baakwoning heeft specifiek tot doel het faciliteren van werkervaringsplekken voor mensen die door gedrags- of sociale beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze mensen worden begeleid door vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld ex-telers. Maar ook mensen die er gewoon plezier in hebben om te werken in de Buurtkas en daarbij ook iets voor de medemens willen betekenen, zijn er welkom!