In Sporthal Maasdijk vond ter gelegenheid van de pensionering van Aad Kester op 28 juni 2019 een drukbezochte receptie plaats.  Aad, oprichter van voorheen Kester & Partners, is jarenlang werkzaam geweest als adviseur bij Ruitenburg adviseurs & accountants.  Aan de relaties die hem de hand kwamen schudden en graag iets wilden schenken, had  Aad kenbaar gemaakt de voorkeur te geven aan een cadeau ten gunste van het algemeen belang. Hij verzocht hen een donatie te doen aan twee door hem gekozen goede doelen. Namens ALS Westland mocht Linda Slaghuis een prachtige cheque in ontvangst nemen van €  3.750,00. Zij bedankte Aad hartelijk voor dit mooie bedrag en alle mensen die hieraan hebben bijgedragen.  Ook de Stichting Droom je Thuis werd blij gemaakt met een cheque van hetzelfde bedrag.