Afgelopen dinsdag heeft het ALS-netwerk Haaglanden en het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden het eerste gezamenlijke symposium georganiseerd “ALS beter worden geen optie meer is: Palliatieve zorg”.

Het doel van het symposium was om zorgverleners uit de regio samen te brengen voor kennisdeling, zodat mensen met de levensbedreigende ziekte ALS, PLS of PSMA een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geboden kan worden. Hoe kan, tot aan het bed, de optimale zorg geboden worden voor deze patiënten en hun naasten?
De 4 workshops -Chronische beademing – Samen zoeken naar zingeving – Alles over PEG-sondes – ALS heb je niet alleen’ waren allemaal tot de laatste stoel bezet in Basalt Revalidatie Den Haag.

Stichting ALS Westland is blij dat zij dit met een financiële bijdrage mede mogelijk hebben gemaakt en bedankt een ieder die dit leerzame symposium georganiseerd en gepresenteerd heeft voor hun inzet.