Voor een veilige swim is de waterkwaliteit belangrijk. Op verzoek van de organisatie laat het Hoogheemraadschap van Delfland het water in De Lee onderzoeken op blauwalg en bacteriën.⁣
Uit de meting van 19 juli j.l. blijkt dat de waardes van blauwalgen, E-Coli en Intestinale enterokokken goed zijn. Deelnemers dat is alvast mooi nieuws! ⁣
Delfland doet tot 6 augustus nog een aantal metingen.⁣